Borang Maklumat Diri GC

MAKLUMAT GURU CEMERLANG NEGERI TERENGGANU 2010

  1. Nama    …………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. No Kad Pengenalan  (baru)         …………………………………………..        (lama)   ……………………………………

3. Jantina                 :  *Lelaki / Perempuan                  4.     Agama         ………………………………………………..

5. Gred Jawatan (sekarang)              :  * Jusa C / DG54 / DG52 / DG48 / DG44 / DG38 / DG34 / DG32

6.  Mata Pelajaran Kepakaran           …………………………………………………………………………………………………..

7. Tarikh Lantikan Guru Cemerlang (Gred sekarang)             …………………………………………………………….

8. Tarikh disahkan      ………………………………       9.  Tarikh Bersara (*56 / 58 Tahun)  ………………………….

10.Alamat Sekolah      ………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Alamat rumah        ………………………………………………………………………………………………………………………..

12. No. Telefon Sekolah      ………………………………………….         13.   No. Faks  ……………………………………

14.No. Telefon Bimbit         ………………………………………….         15.   Emel     …………………………………………

16.Sumbangan di peringkat Kementerian, Negeri, Daerah dan Agensi Luar

Bil Sumbangan Peringkat Penganjur Tarikh

17.  Penghasilan Penulisan Ilmiah (Buku, Majalah, Modul, Kajian Tindakan, Jurnal dll)

Bil Tajuk Tarikh Terbitan

18. Anugerah / Penghargaan / Surat Kepujian pernah diterima

Bil Anugerah Penganjur Tahun
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: